Monopolis - išskirtinė pardavimo teisė

Monopolis

Monopolis (graikiškai monopolia - išskirtinė pardavimo teisė < mono-polia - teisė išskirtinei prekybai; vartoja Aristotelis (Aristoteles; 384-233 pr.m.e.). Ekonomikoje monopolis yra išskirtinė asmens, asmenų grupės ar valstybės teisė veikti, kurioje nors srityje, pvz., užsienio prekybos monopolis, tabako gaminių monopolis, degtinės ir spirito gamybos bei prekybos monopolis ir pan.

Monopolizacija - monopolio įvedimas ar jo įsigalėjimas.

Monopolizuoti - įvesti monopoliją arba ją gauti.

Monopolininkas 1. turintis monopolio teisę; 2. stambus kapitalistas.

Monopolinis - susijęs su monopoliu, pvz., monopolinė konkurencija - rinkos situacija, kai keletas firmų gamina panašias prees bei teikia panašias paslaugas, o kainodaros sprendimai priimami automatiškai; monopolinis pelnas - pelnas, viršijantis vidutinę normą.

 

Monopolis (mono- + polius), fizikoje vienpolis - dalelė su vienu magnetiniu poliumi.

Visos teisės saugomos. ©2024.